Teema: roska

Suomesta on viimeisen kymmenen vuoden aikana tullut kansainvälisesti varteenotettava burleskimaa, mutta silti vain harvalla on käsitys siitä, mistä lajissa on kyse. Käsitys perustuu usein ennemmin riisuutumiseen kuin keholliseen emansipaatioon ja poliittisuuteen.

Teema: roska

"Chick lit -hahmojen tapa pilailla jatkuvasti omalla kustannuksellaan voidaan nähdä naishahmon toimijuutta vähättelevänä nauruna (self-deprecating laughter) tai toisaalta karnevalistisena, subversiivisena nauruna, jonka avulla genre kyseenalaistaa naiseuteen liittyviä normeja."

Sarja: sorrettujen teatteri tänään

”Miksi lapsille on puhuttava aiheesta, josta aikuisetkin haluavat vaieta?” nukketeatteritaiteilija Laura Sillanpää kysyy yrittäessään ymmärtää Kongon lapsisotilaiden tarinoita ja Suzanne Lebeaun näytelmää Le bruit des os qui craquent.

Teema: tekijyys

"On oireellista, että Zeldalla, joka kamppaili koko lyhyen uransa ajan oman äänensä esiin tuomiseksi, ei ole elokuvassa ainuttakaan vuorosanaa. Hänet esitetään mielisairautensa katatonisena vankina. Sanaa ”vaiennetut” käytetään usein metaforisesti kuvaamaan niitä ihmisryhmiä, jotka historiantutkimus tai kaanon on sivuuttanut, mutta Genius vaientaa Zeldan myös aivan konkreettisesti."