Teema: roska

Suomesta on viimeisen kymmenen vuoden aikana tullut kansainvälisesti varteenotettava burleskimaa, mutta silti vain harvalla on käsitys siitä, mistä lajissa on kyse. Käsitys perustuu usein ennemmin riisuutumiseen kuin keholliseen emansipaatioon ja poliittisuuteen.

Teema: roska

"Chick lit -hahmojen tapa pilailla jatkuvasti omalla kustannuksellaan voidaan nähdä naishahmon toimijuutta vähättelevänä nauruna (self-deprecating laughter) tai toisaalta karnevalistisena, subversiivisena nauruna, jonka avulla genre kyseenalaistaa naiseuteen liittyviä normeja."